Over ons
Hoe is deze dementie test website tot stand gekomen.

Drie collega’s die in de ouderenzorg werken. In hun werk merkten ze regelmatig dat de drempel hoog kan zijn om met geheugenklachten naar de huisarts te gaan. Vaak is het moeilijk om ongerustheid in duidelijke symptomen of signalen te vertalen. Ze hopen dat op deze manier meer mensen de juiste hulp kunnen krijgen.

A. van Enk, GZ-psycholoog, geboren in 1969.
Studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, richting psychogerontologie (psychologie van de oudere mens). Sinds 1995 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Doet naast neuropsychologisch onderzoek naar cognitieve stoornissen (zowel op het terrein van dementie als niet-aangeboren hersenletsel) onder andere ook persoonlijkheidsonderzoek en gesprekstherapie bij depressie, angst en rouw.

H. van de Mars, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige, geboren 1958. Studeerde aan de Hoge school voor gezondheidszorg in Nijmegen. Werkt al een kleine 20 jaar in de geestelijke gezondheidszorg voor ouderen. Is actief op het gebied van intake, screening, onderzoek en in het begeleiden en verzorgen van een aantal Alzheimercafé’s in de regio.

J. ‘t Hoen, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige geboren in 1957.
Studeerde aan de Hoge school voor gezondheidszorg te Utrecht. Werkt al vele jaren in de gezondheidszorg voor ouderen. Specialisatie op het gebied van dementie bij ouderen en jongeren, diagnostisch onderzoek en werkt als gespreksleider mee aan de Alzheimercafé’s. Heeft nu samen met echtgenote en dochter een particulier dagcentrum voor mensen met geheugenklachten.

Heeft u vragen neemt u dan contact met ons op.