Over ons

Hoe is deze dementie test website tot stand gekomen.

Drie collega’s die in de ouderenzorg werken. In hun werk merkten ze regelmatig dat de drempel hoog kan zijn om met geheugenklachten naar de huisarts te gaan. Vaak is het moeilijk om ongerustheid in duidelijke symptomen of signalen te vertalen. Ze hopen dat op deze manier meer mensen de juiste hulp kunnen krijgen.

GZ-psycholoog
Studeerde psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, richting psychogerontologie (psychologie van de oudere mens).

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
Studeerde aan de Hoge school voor gezondheidszorg in Nijmegen.

Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
Studeerde aan de Hoge school voor gezondheidszorg te Utrecht. Werkt al vele jaren in de gezondheidszorg voor ouderen. Specialisatie op het gebied van dementie bij ouderen en jongeren.

Heeft u vragen neemt u dan contact met ons op.