Dementie zorg

Bij dementie werken uw hersenen niet meer zo goed. Door deze ziekte heeft u steeds meer hulp nodig.

U kunt bij dementiezorg denken aan bijvoorbeeld:
hulp bij het opstaan, wassen en aankleden, schoonmaken in huis, boodschappen doen en eventueel koken.

Dit kan erg vervelend zijn. U kunt het echt niet meer alleen zijn en zult hulp in moeten roepen. De stap om hulp in te roepen kan lastig zijn. Toch kan het inschakelen van de juiste hulp er juist voor zorgen dat u met dementie langer in uw eigen huis kunt wonen. Met de juiste hulp is het leven met dementie een stukje dragelijker voor u. Er zijn diverse
vormen van dementiezorg. U hoeft natuurlijk niet uit te gaan van de meest zware zorg in het begin. Alle kleine zorgactiviteiten zoals bijvoorbeeld schoonmaken en boodschappen doen kunnen u al veel rust bieden. Hierdoor kunt u nog genieten van de momenten dat u minder last heeft van uw dementie.

U kunt medische zorg ontvangen op diverse manieren. U kunt hulp vragen aan uw partner. Uw partner wordt dan uw mantelzorger. Hier moeten u en uw partner natuurlijk wel achter staan. De thuiszorg (wijkverpleging en of thuishulp) kan uw extra hulp bieden bij het aan en uitkleden, wassen, medische handelingen, schoonmaken en boodschappen doen. Een fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist kan ook extra hulp bieden.

Voor de aanvraag van extra hulp kunt u terecht bij de gemeente. Ze helpen u vanuit de WMO. Vaak helpt het om een extra verwijzing aan te vragen bij uw huisarts- of arts ouderengeneeskunde. Het hebben van een dagbesteding is erg belangrijk. Het voorkomt dat uw mantelzorger het te druk heeft dat u vereenzaamt en u hoeft niet aan uw dementie te denken. U kunt bijvoorbeeld een ontmoetingscentrum bezoeken of een zorgboerderij in de buurt. Daarnaast bieden veel verpleegtehuizen gespecialiseerde dagbesteding.

Wilt u uw mantelzorger een keer ontlasten? Dan kunt u respijtzorg inschakelen. Ze bieden vervangende zorg zodat uw mantelzorger een keer op vakantie kan. Een casemanager voor dementie helpt mensen met dementie die thuis wonen. Hij helpt en ondersteunt ook hun partner. Een casemanager is vaak een verpleegkundige die veel kennis heeft van dementie en mantelzorg. Het kan een echte steun in de rug zijn voor mensen met dementie. Het kan immers vrij lastig zijn om thuis te willen blijven wonen indien uw partner en familie het er niet mee eens zijn.

U bepaalt echter altijd zelf welke zorg u wilt en nodig heeft. Een casemanager kan u en uw familie goed begeleiden in alle problematiek omtrent dementie en thuis wonen. Dit zijn allemaal goede vormen van zorg die u erg kunnen helpen. Het is immers belangrijk dat u uzelf goed blijft voelen. Dementie is al moeilijk genoeg, met de juiste zorg kunnen u en uw familie langer van elkaar genieten zonder alle bijkomende zorgen continu op hun schouders te hoeven nemen.

Natuurlijk kan de tijd aanbreken dat u echt niet meer thuis kunt wonen. Het kan dan voorkomen dat u naar een verpleeghuis moet. Tegenwoordig is dit echter niet meer zo snel aan de orde. Ouderen en zieken moeten steeds langer thuis wonen. Dit is natuurlijk ook het fijnste, maar dan is een goede organisatie, planning en de juiste hulp wel van belang. Tevens is het erg belangrijk dat u op de momenten dat u nog helder bent alles goed van te voren vastlegt. Niets is zo vervelend voor uw familie als zij alles op het laatste moment moeten regelen. Praat daarom goed met uw partner, kinderen en of familie. Maak uw wensen kenbaar, vertel wat ze moeten doen als het misgaat. Maak met hen een lijstje. Leg in dat lijstje vast welke hulp er nodig kan zijn, wat voor hulp en van wie u het wilt.

Thuiszorgorganisaties kunnen namelijk erg verschillend zijn in benadering en kosten. Het uitzoeken van de juiste hulp is daarom van groot belang. Mocht u echt niet meer in huis kunnen wonen bespreek dan van te voren waar u graag naar toe zou willen. Het is namelijk erg vervelend als u op een plek terecht komt waar u helemaal niet wilt zijn. Weg van huis is al vervelend genoeg. Praat ook goed met uw huisarts, sluit dit alles ook kort met hem. De huisarts kan u namelijk de juiste informatie verstrekken en de juiste weg wijzen. Dementiezorg is er dus wel degelijk en er is veel mogelijk. Er is meer dan u denkt, bespaar uzelf en uw omgeving veel leed, regel alles goed van te voren. U kunt bij ons een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgers van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Lees verder op Dementie test.