Dementie test
Je kan hieronder een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgenden van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen.
Onderaan de test kunt u de uitleg lezen over de test en hoe de diagnose op te vatten.

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
1. Feiten herinneren over familieleden en vrienden, zoals beroepen, verjaardagen of adressen.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
2. Herinneren wat er pas geleden gebeurd is.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
3. Gesprekken herinneren van een paar dagen geleden.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
4. Onthouden van zijn/haar adres en telefoonnummer.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
5. Onthouden welke dag en maand het is.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
6. Onthouden waar iets normaal gesproken ligt.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
7. Iets weten te vinden dat niet op zijn gewone plek ligt.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
8. Omgaan met bekende huishoudelijke apparaten.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
9. Leren omgaan met nieuwe huishoudelijke apparaten.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
10. Nieuwe dingen leren in het algemeen.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
11. Het verhaal kunnen volgen in een boek of op televisie.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
12. Beslissingen nemen over alledaagse dingen.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
13. Omgaan met geld voor de boodschappen.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
14. Geldzaken regelen, zoals het pensioen, bankzaken.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
15. Andere alledaagse rekenproblemen oplossen, zoals hoeveel eten er gekocht moet worden, weten wanneer familieleden of vrienden voor het laatst op bezoek zijn geweest.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:
16. Het gezonde verstand gebruiken om te begrijpen wat er gebeurd en om de zaken op een rijtje te zetten.
Veel beter Iets beter Niet veranderd Iets slechter Veel slechter

Bronvermelding test: A.F. Jorm & P.A. Jacomb (1989) Nederlandse versie (IQCODE-N). Vertaling en bewerking J.F.M. de Jonghe & B. Schmand.

De Dementietest uitleg

De test bestaat uit een aantal vragen over bezigheden waarbij onthouden en nadenken belangrijk zijn.
Wilt u bij elke bezigheid aangeven of mevrouw/meneer in de afgelopen 10 jaar (iets) verbeterd is, niet is veranderd, of (iets) verslechterd is?

Standaard staat voor iedere vraag “niet veranderd” aangevinkt maar u kunt/moet een antwoord aanvinken waarvan u vindt dat het de juiste keuze is.

De vergelijking met 10 jaar geleden is belangrijk. Dus als mevrouw/meneer vroeger ook al vergat waar zij/hij spullen had neergelegd en dit nu nog steeds vergeet, dan is zij/hij op dat punt niet veranderd. Laat in dat geval het antwoord “niet veranderd” aangevinkt staan. Na het invullen van de vragen klikt u op “Uitslag berekenen” om de uitslag van de test te zien.

Het is een test waarmee je jouw geheugen kunst testen hiermee kunt u kijken of u ernstige geheugenproblemen heeft. Hiermee kunt u nagaan bij uzelf of bij iemand waar u een vermoeden van dementie heeft of dit vermoeden klopt. Met deze test kan ook op diverse kenmerken van dementie worden getest. Bij een lage uitslag wordt geadviseerd om de uitslag te bewaren en het eventueel later nog eens te testen. Bij een hoge uitslag wordt er geadviseerd om naar de huisarts te gaan. Deze gaat u dan doorverwijzen en kijken of uw vermoeden terecht is. Dit kan natuurlijk om uzelf of om een naast zijn, maar hoe eerder u erbij bent hoe beter. Het is belangrijk om het goed in de gaten te houden. Zo’n test kan dus uitkomst bieden om zelf te kijken of het vermoeden klopt.

Diagnose
Een diagnose bij dementie is echt heel lastig om vast te stellen. Het is dan ook vaak erg lastig om hier specifiek iets over te zeggen. Er zijn diverse factoren die een rol spelen. Het is allereerst belangrijk om te weten welke soorten en welke symptomen er zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke rol het in iemands leven speelt, hoe ver gaat diegene achteruit? Welke levensstijl heeft diegene? Welke kenmerken spelen nog meer een rol? Leeft diegene gezond? Is diegene al vaker opgenomen geweest. Het is mogelijk om een test te doen. Echter, de specifieke diagnose voor dementie is lastig om te stellen. Dit vanwege het feit zoals al eerder aangegeven dat dementie zelf geen op zichzelf staande ziekte is. Het is een overkoepeling van ziekte. Het is een kenmerk van ziektes. Het is dus een probleem dat door ziekte kan ontstaan. Iemand die aan dementie lijdt heeft dus niet specifiek dementie, maar heeft last van dementie omdat diegene bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer heeft. Hierdoor is een diagnose voor dementie niet vast te stellen, maar men kan wel kijken of er sprake is van dementie klachten, daarna wordt er een ziekte aan gekoppeld.

Over de test

De IQCODE-N is de verkorte Informantenvragenlijst over cognitieve achteruitgang (dwz. onder andere geheugenproblemen) bij ouderen. De lijst brengt cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart. Dit gebeurt door het oordeel te vragen van familieleden of iemand anders uit de nabije omgeving van degene waar het om gaat.

Omdat het gaat om een vergelijking van dezelfde persoon met tien jaar geleden, spelen leeftijd of opleidingsniveau veel minder een rol dan in andere vragenlijsten of tests. Ook maakt de lijst een goed onderscheid tussen vergeetachtigheid door dementie en vergeetachtigheid door een depressie. Mensen met een depressie scoren op deze lijst lager dan mensen met een dementie.

Hoewel het hier gaat om een betrouwbaar en valide meetinstrument, is de score op zich niet voldoende om een diagnose te stellen. De huisarts zal in een gesprek met betrokkene en zijn/haar naasten beoordelen of er reden is door te verwijzen voor nader onderzoek. Deze test kan helpen de twijfels en zorgen die u heeft onder woorden te brengen.

Welke informatie kunt u vinden op onze website? Lees de inhoudsopgave op DementieTest