Dementie test

U kunt hieronder een dementie test doen welke bestaat uit een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgenden, om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen.
Onderaan de test vindt u uitleg over de test en de uitslag.

Dementie test

Hoe is mevrouw/meneer, vergeleken met 10 jaar geleden bij:


Alle vragen zijn ingevuld!Benieuwd naar de uitslag?

Klik hieronder op de knop "Uitslag" om direct het resultaat te bekijken.


Bronvermelding test: A.F. Jorm & P.A. Jacomb (1989) Nederlandse versie (IQCODE-N). Vertaling en bewerking J.F.M. de Jonghe & B. Schmand.

De Dementietest uitleg

De test bestaat uit een aantal vragen over bezigheden waarbij onthouden en nadenken belangrijk zijn.

Wilt u bij iedere bezigheid aangeven of mevrouw/meneer in de afgelopen 10 jaar (iets) verbeterd is, niet is veranderd, of (iets) verslechterd is?

Standaard staat voor iedere vraag “niet veranderd” aangevinkt, maar u kunt/moet een antwoord aanvinken waarvan u vindt dat het de juiste keuze is.

De vergelijking met 10 jaar geleden is belangrijk. Dus als mevrouw/meneer vroeger ook al vergat waar zij/hij spullen had neergelegd en dit nu nog steeds vergeet, dan is zij/hij op dat punt niet veranderd. Laat in dat geval het antwoord “niet veranderd” aangevinkt staan. Na het invullen van de vragen klikt u op “Uitslag” om de uitslag van de test te zien.

Het is een test waarmee u uw geheugen kunt testen. Hiermee kunt u kijken of u ernstige geheugenproblemen heeft. Hiermee kunt u nagaan bij uzelf of bij iemand waar u een vermoeden van dementie heeft of dit vermoeden misschien wel klopt. Met deze test kunnen ook diverse kenmerken van dementie worden getest. Bij een lage uitslag wordt geadviseerd om de uitslag te bewaren en het eventueel later nog eens te testen. Bij een hoge uitslag wordt er geadviseerd om naar de huisarts te gaan. Deze kan u dan doorverwijzen en kijken of het vermoeden terecht is. Dit kan natuurlijk over uzelf gaan of over een dierbare, maar hoe eerder u erbij bent hoe beter. Het is belangrijk om het goed in de gaten te houden.

Diagnose

Een diagnose bij dementie is echt heel lastig om vast te stellen. Er zijn diverse factoren die een rol spelen. Het is allereerst belangrijk om te weten welke soorten en welke symptomen er zijn. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten welke rol het in iemands leven speelt, hoe ver gaat diegene achteruit? Welke levensstijl heeft diegene? Welke kenmerken spelen nog meer een rol? Leeft diegene gezond? Is diegene al vaker opgenomen geweest. Het is mogelijk om een test te doen. Echter, de specifieke diagnose voor dementie is lastig om te stellen. Dit vanwege het feit zoals al eerder aangegeven dat dementie zelf geen op zichzelf staande ziekte is. Het is een overkoepeling van meerdere aspecten. Iemand die aan dementie lijdt heeft dus niet specifiek dementie, maar heeft last van dementie omdat diegene bijvoorbeeld Parkinson of Alzheimer heeft. Hierdoor is een diagnose voor dementie niet vast te stellen, maar men kan wel kijken of er sprake is van dementie klachten, daarna wordt er een ziekte aan gekoppeld.

Over de test

De IQCODE-N is de verkorte Informantenvragenlijst over cognitieve achteruitgang (d.w.z. onder andere geheugenproblemen). De lijst brengt cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart. Dit gebeurt door het oordeel te vragen van familieleden of iemand anders uit de nabije omgeving van degene waar het om gaat.

Omdat het gaat om een vergelijking van dezelfde persoon met tien jaar geleden, spelen leeftijd of opleidingsniveau veel minder een rol dan in andere vragenlijsten of tests. Ook maakt de lijst een goed onderscheid tussen vergeetachtigheid door dementie en vergeetachtigheid door een depressie. Mensen met een depressie scoren op deze lijst lager dan mensen met een dementie.

Hoewel het hier gaat om een betrouwbaar en valide meetinstrument, is de score op zich niet voldoende om een diagnose te stellen. De huisarts zal in een gesprek met betrokkene en zijn/haar naasten beoordelen of er reden is door te verwijzen voor nader onderzoek. Deze test kan helpen de twijfels en zorgen die u heeft onder woorden te brengen.