Dementie winkel

Een dementie winkel is een winkel die allerlei artikelen aan biedt ter bevordering van het stimuleren van de leefomgeving.

In deze winkel probeert men een omgeving te bieden waarin het leven samen nog leuk kan zijn. Deze winkel is uniek en maakt het mogelijk om de leefwereld van mensen met dementie op een plezierige manier aan te passen.

Er wordt gekeken naar de praktische kant. Dit is van groot belang want alleen dan kan een prettige leefomgeving worden gecreëerd.

Er wordt gekeken naar de behoeftes van mensen met dementie en hun omgeving. Alleen op deze manier kan er begrip worden ontwikkeld voor de aandoening. Het is daarnaast erg belangrijk dat er meer kennis wordt vergaard om een stimulerende leefomgeving te kunnen bieden. Alleen door goed naar het individu te kijken en de juiste kennis te vergaren kan men op de behoeftes van een persoon met dementie inspringen.

Een Dementie Winkel doet erg haar best om deze kennis te vergaren en zich in te leven in de persoon zelf. Er werken mensen met veel kennis en goede sociale vaardigheden. Alleen mensen met de juiste vaardigheden kunnen mensen met dementie goed begeleiden in het creëren van een plezierige leefomgeving. Doordat de dementiewinkel beschikt over goed opgeleid personeel, de juiste hulpmiddelen en ervaring kunnen ze mensen met dementie goed helpen. Dit is erg prettig voor dementiepatiënten en hun omgeving. Niks is zo vervelend dan niet van de momenten in het leven te kunnen genieten en alleen maar met je ziekte bezig te moeten zijn. Het is prettig dat er een plek als de dementie winkel bestaat. Ze kunnen dementiepatiënten op de juiste manier helpen om een prettige en stimulerende omgeving in en rondom huis te creëren.

1. Stimulerende leefomgeving

Een omgeving die een dementiepatiënt stimuleert om zijn hersenen te trainen is erg prettig. Ondanks deze ziekte is er nog veel winst te behalen. Ook al gaan je hersenen met dementie achteruit, met de juiste hulpmiddelen kun je de ziekte vertragen. Een omgeving die de patiënt daarbij stimuleert kan daaraan bijdragen. Dit is ondanks het vervelende vooruitzicht voor de patiënt dat het niets meer weten in de toekomst ligt toch een lichtpuntje. Het is prettig voor iemand met dementie als diegene langer kan genieten van de momenten om zich heen dat de zelfstandigheid bevordert.

Het creëren van een stimulerende omgeving is persoonsgebonden. Ieder persoon is natuurlijk anders. Daarom is het zeer belangrijk dat er samen met de dementie winkel wordt gekeken naar de behoeften van elk individu. Met diverse hulpmiddelen en producten kan er een stimulerende omgeving worden gecreëerd. U kunt hierbij denken aan geheugensteuntjes, activiteiten, hulpmiddelen die u ruimte voor beweging geven, hulp bij sociale contacten, advies over het bevorderen van de zelfredzaamheid. Daarnaast kan er geholpen worden bij het creëren van een positief zelfbeeld. Indien een persoon geen positief zelfbeeld heeft is dit niet bevorderlijk voor het verloop van de ziekte. De dementie winkel vindt het bereiken van zo’n leefomgeving erg belangrijk voor de leefbaarheid en de zelfstandigheid van iemand met dementie. Bovendien kan de dementie winkel de partner en of familie van iemand met dementie voorlichten en begeleiden. Samen kunnen zij een stimulerende omgeving creëren.

2. Soorten producten in een dementie winkel

Er zijn verscheidene producten aanwezig om een stimulerende leefomgeving te creëren. Dit zijn vaak erg eenvoudige producten, toch maakt deze eenvoud vaak veel verschil. Het aanbod is zeer divers. Zo is er voor elke dementie patiënt wel iets te vinden. Er zijn producten die de zelfstandigheid bevorderen. Dit heeft als voordeel dat iemand met dementie langer thuis kan wonen. Daarnaast zijn er producten die het brein moeten trainen. Het trainen van het brein zorgt ervoor dat de hersenen niet te snel achteruit gaan. Dit is natuurlijk erg bevorderlijk voor iemand met dementie.

Bij de dementie winkel zijn de volgende producten in het assortiment: Reminiscentie: deze producten helpen om mensen met dementie herinneringen op te halen van vroeger. Geheugensteun hulpmiddelen: er zijn steeds meer manieren die kunnen helpen om je geheugen te ondersteunen. Er zijn speciale agenda’s, klokken, horloges en nog veel meer. Brain-training: deze hulpmiddelen trainen je brein. Speciale fietsen die er voor zorgen dat mensen met dementie onder begeleiding met iemand samen kunnen fietsen. Vaak zijn het driewielers die zorgen voor een goede balans bij slecht evenwicht. Vloerverlichting met bewegingssensor, GPS Telefoons, Boeken en Bewegingsspelletjes.

Een Dementie Winkel kan goed advies geven om uw huis op de juiste manier met de juiste hulpmiddelen in te richten.

Je kan bij ons een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgers van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Lees verder op Dementie test.