Dementie oorzaak

Dementie is een aandoening die zowel erg ingrijpend is voor de persoon zelf als zijn omgeving. De persoon zelf is zich er op den duur niet meer van bewust dat deze er nog is.

Dit kan voor de omgeving erg zwaar zijn. Er is al veel onderzoek gedaan naar dementie. Toch is er nog veel dat we niet weten.

Er zijn wel al een aantal oorzaken bekend. Er is nog wel wat onduidelijkheid over. Toch zijn er al oorzaken voor dementie vastgesteld. Hoe meer we over de oorzaken van dementie weten, hoe meer we dementie kunnen voorkomen. Tien tot twintig procent van het aantal gevallen van dementie had men volgens de wetenschappers kunnen voorkomen. Een van de grootste oorzaken van dementie is een ongezonde levensstijl. De wetenschappers geven aan dat bij een gezondere levensstijl onder de bevolking het aantal gevallen van dementie daalt.

Indien iemand ongezond leeft, neemt de kans op dementie toe.

Er zijn veel oorzaken van dementie

Dit zijn de belangrijkste:

  • Het is algemeen bekend dat roken erg ongezond is. Helaas roken er nog steeds veel mensen. Nu is er meer over de gevolgen van roken bekend. Onder andere dat u er kanker van krijgt, maar ook dat de kans op dementie wordt bevorderd. Roken is dus een van de hoofd oorzaken van dementie op dit moment.
  • De mens eet steeds ongezonder.
  • Obesitas is een opkomende ziekte. Mensen zijn steeds zwaarder. Er is veel welvaart, dit brengt ook veel overgewicht met zich mee. Een klein beetje zwaarder zijn kan geen kwaad, maar een ongezond gewicht kan toch echt bijdragen aan dementie.
  • Beweging is altijd gezond. Toch bewegen mensen steeds minder. Te weinig beweging draagt bij aan dementie. Door het ongezonde eten ontstaat er bij veel mensen een te hoge bloeddruk. Dit is niet bevorderlijk om dementie tegen te gaan.
  • Suikerziekte veroorzaakt de kans op dementie.
  • Depressies
  • Het trainen van uw brein is gezond. Te weinig brain-training en uw hersenen gaan achteruit. De kans op dementie is groter.

Dementie erfelijk?

Over het algemeen is dementie niet erfelijk.

In de meeste gevallen is het puur toeval dat mensen in dezelfde familie alzheimer krijgen. Indien u familieleden heeft die na het 65e levensjaar de ziekte van Alzheimer (dementie) kregen, dan is de kans dat u zelf Alzheimer (dementie) krijgt iets groter. Echter, neemt de kans maar een paar procent toe. De kans is veel waarschijnlijker dat u de ziekte niet krijgt.

Indien de dementie al voor het vijfenzestigste levensjaar ontstaan is de kans dat erfelijkheid een rol speelt groter. Bij enkele families in Nederland is er sprake van een vorm van erfelijke dementie. Een afwijkend gen kan dementie veroorzaken. Vaak krijgen dragers van dit gen al op jonge leeftijd dementie. Vaak al voor hun vijftigste levensjaar. Er is echter nog veel onduidelijkheid omtrent het feit of dementie erfelijk is of niet. Tot nu toe is het in slechts een paar gevallen erfelijk. Indien u een vermoeden heeft dat het erfelijk is in uw familie kunt u contact opnemen met uw huisarts. Er moet wel een gegronde reden en voldoende aannemelijkheid zijn om zo’n onderzoek te doen. Indien er een vermoeden is en u doet het onderzoek kunt u wellicht makkelijker maatregelen treffen om dementie te voorkomen.

Erfelijkheidsonderzoek wordt in Nederland alleen gedaan indien meerdere mensen in de familie op relatief jonge leeftijd dementie hebben gekregen. In andere gevallen is er geen sprake van erfelijkheid. Indien er een vermoeden naar erfelijkheid is, dus naar een gen, wordt er onderzoek gedaan onder de eerstegraads familieleden.

Preventie

We kunnen het risico op dementie verkleinen door bovenstaande oorzaken aan te pakken. Een gezonde levensstijl draagt daaraan bij. Dementie totaal voorkomen is natuurlijk onmogelijk. Dit omdat er nog geen medicijnen voor bestaan en er nog te weinig over bekend is. Toch kunt u door middel van preventie veel bereiken. Het is natuurlijk geweldig als u het risico op dementie kunt verkleinen door middel van eenvoudige aanpassingen. Het is allereerst zeer belangrijk om uw hersenen actief te houden.

Hierbij kunt u denken aan: puzzelen studeren boeken lezen er zijn simpele trucjes en technieken om uw geheugen te trainen. U kunt  denken aan boodschappenlijstjes, onthouden waar dingen staan etc. geheugenspelletjes. Daarnaast is gezond eten erg belangrijk. Er zijn diverse voedingsmiddelen die bijdragen aan een goed geheugen. Het eten van voldoende vis kan hier een goede bijdrage aan leveren. Veel sociale contacten en een positieve instelling helpen ook bij de preventie van dementie. Zo zijn er diverse manieren om dementie te voorkomen.

U kunt bij ons een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgers van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Lees verder op Dementie test.