Dementie fases

Er zijn globaal drie dementie fases die we kunnen onderscheiden. Dit zijn de volgende stadia;

  1. de vroege fase
  2. de middenfase
  3. late fase van dementie

Soms is het lastig in te schatten in welke fase iemand zit. Er zijn ook zoveel verschillende soorten dementie, zoals u hierboven heeft kunnen lezen. Dit maakt het lastig om echt specifieke fases te definiëren. Toch is er wel het één en ander bekend over de diverse fases van dementie.

1. Vroege dementie fase

Dementie begint meestal met kleine veranderingen in het gedrag, functioneren en persoonlijkheid. Deze veranderingen kunnen zich uiten in geheugenproblemen, meerdere kleine beroertes of tia’s, spraakproblemen, depressiviteit, egoïstisch en gevoelloos gedrag. Alle veranderingen die beschreven zijn kunnen ook worden toegeschreven aan ouderdom, een burn-out of aan een andere ingrijpende gebeurtenis in het leven. Daarom is het stellen van een diagnose in de eerste fase erg lastig. Het kan namelijk ook aan andere dingen liggen. Deze fase wordt dan ook niet vaak erkend. Vaak is men deze fase al voorbij indien men dementie contracteert.

2. Middenfase van dementie

De veranderingen verdwijnen niet. Ze worden alleen maar erger en breiden zich uit. Alle dagelijkse handelingen worden moeilijker. Tandenpoetsen, autorijden, boodschappen doen, wassen, aankleden en andere dagelijkse handelingen gaan moeizamer. De persoon met dementie wordt steeds afhankelijker, omdat het niet altijd meer lukt om handelingen die normaal vanzelfsprekend zijn zelfstandig uit te voeren. De mantelzorger krijgt steeds meer zorgtaken op zich. In deze fase is het vaak wel mogelijk om een diagnose te stellen. Een diagnose geeft vaak rust. Het kan echter ook veel impact hebben op een persoon.

3. Late fase dementie

Het duurt vaak een lange tijd, echt jaren voor deze fase aanbreekt. In dit stadium van dementie zijn de hersenen dusdanig beschadigd dat zelfstandig functioneren niet meer mogelijk is. De persoon met dementie is in deze fase totaal afhankelijk van de omgeving. Er is veel zorg vereist voor iemand die in deze fase van dementie zit. Soms is het mogelijk dat de zorg in de thuissituatie wordt gegeven met hulp van mantelzorgers, beroepskrachten en vrijwilligers. Helaas is dit vaak niet mogelijk. De zorg kan zo groot zijn dat thuis wonen niet meer gaat en dat opname in een zorginstelling echt noodzakelijk is voor de veiligheid van de persoon en hun omgeving. Het is voor u natuurlijk ondanks deze erge ziekte een prettige gedachte als u weet dat alles goed geregeld is, zeker in de laatste fase. Daarom is het belangrijk om te plannen.

Levensverwachting bij dementie

Het is erg lastig om een specifieke levensverwachting voor iemand met dementie vast te stellen. Dit is natuurlijk afhankelijk van diverse factoren. Heeft de persoon alleen dementie of nog meer aandoeningen? Hoe is de dementie ontstaan? Heeft de persoon een herseninfarct gehad? Het zijn allemaal vragen die er ontstaan, allemaal factoren die een rol spelen. Indien deze factoren bekend zijn is het wellicht makkelijker vast te stellen wat de levensverwachting van een persoon is.

Sommige mensen blijven lang in een bepaalde dementie fase zitten, sommige mensen doorlopen de fases snel. Het is echt per individu afhankelijk wat de levensverwachting is. Vaak is het wel dat de leeftijd een rol kan spelen. Daarnaast is het ook lastig om op tijd vast te stellen in welke fase iemand zit en hoe lang.

Het is erg belangrijk om bij elke fase goed te kijken naar de persoon in kwestie. Elke fase kan ook nog eens verschillend zijn. Het is erg belangrijk om elke fase goed te observeren. Wat voor hulp is er in die fase nodig? Hoe kan ik degene met dementie in deze fase helpen? Er zijn hier diverse instanties voor die u in elke fase goed kunnen begeleiden. Vraag daarom ook altijd om hulp en advies. Het is niet erg om hier om te vragen. Dementie heeft veel impact op zowel de persoon zelf als de omgeving. Hoe eerder u dementie ontdekt, hoe eerder u of iemand anders geholpen kan worden! Het herkennen van de fases kan dus een grote rol spelen in de behandeling van dementie. Indien dementie bij een patiënt in de eerste fase wordt ontdekt kan men nog voldoende hulpmiddelen en andere technieken gebruiken om het verloop van het dementieproces te vertragen.

U kunt bij ons een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgers van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Lees verder op Dementie test.