Dementietest

Dementie is verstoring van de geestelijke vermogens door aandoening aan de hersenen. Dementie is met name belastend voor de familie en vrienden van de persoon die aan dementie lijdt. In veel geval beseft de patiënt zelf niet dat er iets mis is met hem of haar. Dementie komt in veel gevallen voor bij ouderen. 1 op de 10 ouderen lijdt in meer of mindere mate aan dementie. Over het algemeen is dementie voortgaand en niet te behandelen.

Bij dementie neemt het aantal hersencellen af, waardoor het hersenweefsel van een patiënt die lijdt aan dementie slinkt.

Veruit de meest voorkomende vorm van dementie is de ziekte van Alzheimer. Daarnaast zijn er nog een aantal andere soorten  dementie e, zoals vasculaire dementie, andere oorzaken van dementie kunnen zijn de ziekte van Huntington, de ziekte van Creutzfeldt Jakob, Ziekte van Parkinson en de Ziekte van Pieck.

Vasculaire dementie is een  dementie die ontstaat doordat bloedstolsels ontstaan in de kleine vaten die de diepe delen van de hersenen van bloed voorzien. Het deeltje hersenen dat geen zuurstof krijgt sterft vervolgens af. Vasculaire dementie zorgt voor een verhoogde kans op een beroerte.

Een oorzaak van  dementie kan tevens de ziekte van Huntington zijn, de ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening die tot gevolg kan hebben dat de persoon persoonlijkheidsveranderingen ondergaat, deze oorzaak van dementie kan tevens onwillekeurige bewegingen en voortschrijdende dementie veroorzaken.

Een andere oorzaak van dementie kan de ziekte van Creutzveld Jakob zijn. Dit is een ziekte die ontstaat door een ontsteking van de hersenen, waarop iemand uiteindelijk zal overlijden.

Nog een oorzaak van dementie is de ziekte van Parkinson, deze oorzaak van dementie is een voortschrijdende hersenaandoening die bewegingsproblemen en beven veroorzaakt.

De ziekte van Pieck is een progressieve dementie welke zich openbaart doordat het karakter langzaam verandert en sociale desoriëntatie ontstaat. Hieruit volgend neemt het geheugen, het verstand en het taalgebruik af. We spraken al eerder dat de meest voorkomende vorm van dementie de ziekte van Alzheimer is.

Voor uitleg over de ziekte van Alzheimer, waaraan 60 – 70 % van de personen lijden waarbij dementie is geconstateerd, kijk op de pagina over Alzheimer.

Een schatting van het aantal mensen dat aan dementie lijden is voor Nederland rond de 250.00 mensen.

Het verloop van dementie kan in 3 stadia worden onderscheiden namelijk milde dementie, matige dementie en ernstige dementie.

Bij milde dementie kan de persoon zich de recente gebeurtenissen moeilijk herinneren. Diegene die aan dementie lijdt raakt regelmatig de weg kwijt. Ook kan hij lijden aan (nachtelijke) onrust en angst. Deze fase van dementie gaat vaak gepaard met nare depressies. Soms treden opvallende persoonsveranderingen op.

Bij matige dementie neemt het geheugenverlies van de dementie patiënt toe, de  dementie patiënt gaat zinnen meer en meer herhalen en wordt de desoriëntatie in tijd en ruimte erger. Dag en nacht worden verwisseld. De dementerende kan de namen van familieleden en vrienden niet meer. Sterke emoties zoals snel kwaad worden of opgewonden raken kunnen hun intrede doen.

In de fase van ernstige dementie verliest de dementerende alle intellectuele functies. De dementie patiënt herkent familieleden niet meer, herhaalt eindeloos dezelfde woorden of klanken. Hij heeft hulp nodig bij wassen, aankleden en eten. De  dementie patiënt kan zich steeds moeilijker verplaatsen. Onrust en agressie nemen toe. In de echte eindfase wordt de dementie patiënt incontinent of bedlegerig en zakt hij weg in een vegetatieve toestand.

Kan dementie genezen?

Er wordt over de gehele wereld veel onderzoek gedaan naar geneesmiddelen die de voortgang van het ziekteproces van dementie misschien wat kunnen vertragen. Inmiddels zijn er enkele medicijnen ontwikkeld die bij sommige patiënten het ziekteproces van dementie ook werkelijk kunnen vertragen. Voor de nabije toekomst mogen we echter niet verwachten dat er geneesmiddelen of behandelingen gevonden wordt die de ziekte van Alzheimer of andere vormen van dementie kunnen voorkomen of genezen.

Op deze website leest u meer over dementie. Genezen kan helaas niet, maar wel vertragen en een dragelijker leven creëren.

Welke informatie kunt u vinden op onze website?
Hieronder ziet u een overzicht van de onderwerpen. Hoofdstuk 1 begint onderaan deze inhoudsopgave.

 1. Wat is dementie
  1. betekenis dementie
  2. is dementie te testen?
  3. Wat zijn de risicofactoren?
 2. Dementie herkennen
  1. beginnende dementie
  2. Is beginnende dementie te testen?
  3. Symptomen dementie
  4. Impact familie
 3. Dementie test
 4. Dementie soorten
 5. Dementie fases
 6. Oorzaken Dementie
  1. Dementie erfelijk?
 7. Dementie zorg
 8. Dementie winkel
  1. stimulerende leefomgeving
  2. soorten producten

Wat is dementie?

1. Betekenis dementie

Dementie is een naam voor een combinatie van symptomen (syndroom), de hersenen kunnen hierbij informatie niet goed meer verwerken. Het is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Daarnaast komen vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD), Parkinson en Lewy body dementie veel voor.

De zenuwcellen in de hersenen gaan bij dementie kapot. Soms gaan niet de zenuwcellen maar de verbindingen tussen de cellen kapot. Het is mogelijk dat de verbindingen en de cellen niet meer werken. Door een afname van die cellen gaan de hersenen minder goed functioneren. Bij sommige mensen duurt het lang en bij sommige mensen gaat de achteruitgang in een sneltreinvaart. Anderen kunnen nog jaren een normaal en leuk leven leiden, maar uiteindelijk raakt iemand door de gevolgen van dementie erg verzwakt.

Die persoon is dan erg vatbaar voor een ziekte of infectie en kan daar aan sterven. Dementie komt vooral voor bij klinische syndromen, welke door verschillende hersenziektes worden veroorzaakt. Het is erg lastig vast te stellen wat dementie precies is. Het is in ieder geval een naam die betekenis geeft aan vele ziekten. Wel is er vaak nog de verwarring onder de mensen dat dementie zelf een ziekte is, men denkt dat het een andere naam voor alleen Alzheimer is, maar het tegendeel is waar. Dementie is dus gewoon een overkoepelende naam.

2. Is dementie te testen?

Helaas is er niet een specifieke test beschikbaar welke dementie exact kan testen. Dit komt vanwege het feit dat het geen ziekte op zich is. Het is een koepelnaam voor vele ziekten. Dit maakt het dus erg lastig om dementie in zijn specifieke vorm te testen, want het is gewoon geen op zichzelf staande ziekte. Wat wel een mogelijkheid is dat is kijken naar de soorten ziekten. Aan de hand van symptomen kan men kijken wat er met iemand aan de hand is, welke vorm erbij zou kunnen passen.

Hiermee test je dus niet echt iemand met een bloedtest of psychologische test. Vaak worden er welke korte gesprekken gevoerd, kleine simpele testjes gedaan, symptomen vergeleken, waarmee uiteindelijk een ziektebeeld wordt geschetst. Aan de hand daarvan kunnen ze kijken bij welke ziekte het zou kunnen passen. Dit kan een lastige manier zijn. Van veel ziekten zijn de echte oorzaken nog niet bekend, laat staan echt specifieke symptomen. Vaak helpt het om naar het verleden van die persoon te kijken.

Wat was zijn levensstijl? Heeft die persoon gerookt? Dronk die persoon veel? Heeft hij andere ziekten? Heeft hij hart problemen? Dit zijn allemaal vragen die kunnen helpen bij de vaststelling van dementie. Indien men een vermoeden heeft raad men de patiënt aan om een hersenscan te doen. Hiermee wordt de uiteindelijke ziekte meestal beter vastgesteld en kan men kijken of het om een hersenziekte gaat. U kunt bij de huisarts wel een uitgebreide dementie test laten doen, maar deze kijkt dan vooral naar de symptomen van dementie of er dementie symptomen zijn, de uiteindelijke ziekte moet dus worden vastgesteld.

3. Wat zijn de risicofactoren?

De kans op dementie is bij vrouwen groter dan bij mannen. Een op de drie vrouwen krijgt dementie. Hoe ouder, hoe groter de kans op een vorm van dementie. Boven de 90 jaar heeft bijna veertig procent van de mensen een vorm van dementie. Met de beoogde vergrijzing wordt dit alleen nog maar groter. Dit komt vooral door de vergrijzing. Er kunnen verder erfelijke factoren of leefstijlgewoontes zijn die deze ziekte veroorzaken. Verderop in de verschillende artikelen leest u hier meer over.

Daarnaast zijn er ook nog steeds veel mensen die roken in de samenleving. Het is algemeen bekend dat dit een groot risico is van het roken:” het ontwikkelen van dementie”. Nu is het bekend dat roken slecht is, waardoor het aantal rokers afneemt. Echter, vroeger was het doodgewoon, waardoor roken vele dementie slachtoffers heeft gecreëerd.

Lees verder hoe u dementie kunt herkennen -> Dementie herkennen

Je kan bij ons een dementie test doen met behulp van een beknopte vragenlijst voor familieleden en verzorgers van ouderen om eventuele geheugenproblemen en cognitieve achteruitgang in het dagelijks functioneren in kaart te brengen. Lees verder op Dementie test.